Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. "Sukcesywna dostawa piasku i kruszyw budowlanych" z podziałem na dwie Części, znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/4/20/UE

  • Drukuj

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. "Sukcesywna dostawa piasku i kruszyw budowlanych" z podziałem na dwie Części, znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/4/20/UE:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 12 lutego 2020r.