• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • WZOROWA FIRMA
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

'Instalacja prefabrykowanych węzłów cieplnych w pomieszczeniach węzłowych wraz z montażem izolacji oraz wykonanie przyłączy cieplnych wysokich parametrów wewnątrz budynków wraz z montażem izolacji”, KZP-1/253/TTZ/39/22/UE

Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym pn.

'Instalacja prefabrykowanych węzłów cieplnych w pomieszczeniach węzłowych wraz z montażem izolacji oraz wykonanie przyłączy cieplnych wysokich parametrów wewnątrz budynków wraz z montażem izolacji”

 realizowanego w ramach:

1. Projektu pn. „Likwidacja węzłów grupowych na terenie miasta Rzeszowa" (POIS.01.05.00-00-0001/19), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie: 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, Część 1A
2. Działalności bieżącej Spółki, Część 1B

Sprawa znak KZP-1/253/TTZ/39/22/UE

Ogłoszenie 

Specyfikacja Warunków Zamówienia 

Załącznik nr 1 – Wykaz materiałów

Załącznik nr 2 Rzuty pomieszczeń węzłów, schematy technologiczno-montażowe

Załącznik nr 3 – Wytyczne Techniczno – Eksploatacyjne 

Załącznik nr 4 – Formularz Oferta

Załącznik nr 5 – Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 – Oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 7 – Wykaz wykonanych robót

Załącznik nr 8 – Wykaz osób

Załącznik nr 9 – Instrukcja szyfrowania pliku

Modyfikacja SWZ i Ogłoszenia z dn. 28.07.2022

Informacja z otwarcia ofert w dn. 5 sierpnia 2022

© 2021 MPEC-Rzeszów Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone                                             Deklaracja dostępności