• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • WZOROWA FIRMA
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

„Wynajem koparek i koparkoładowarek wraz z obsługą operatorską”, spr nr KZP-1/253/TS/1/23/UE

Ogłoszenie o przetargu pn.:

Wynajem koparek i koparkoładowarek wraz z obsługą operatorską”,

Przedmiot niniejszego postępowania realizowany jest w ramach:
A. Projektów pn.
- „Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczych ETAP 1" - Projekt: POIS.01.05.00-00-0008/16-00 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie: 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.”
- „Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów” (POIS.01.06.02-00-0018/16-00), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie: 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji, (zwanej dalej „działalność POIiŚ”).
B. Działalności bieżącej MPEC – Rzeszów Sp. z o.o.

spr nr KZP-1/253/TS/1/23/UE

Ogłoszenie

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta” GRUPA I

Załącznik nr 2 – Formularz „Oferta” GRUPA II

Załącznik nr 3 – Formularz „Oferta” GRUPA III

Załącznik nr 4 – Formularz „Oferta” GRUPA IV

Załącznik nr 5 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”

Załącznik nr 6 – „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia"

Załącznik nr 7 – Instrukcja szyfrowania pliku w przypadku składania oferty drogą elektroniczną na adres e-mail

 

Informacja z otwarcia ofert

© 2021 MPEC-Rzeszów Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone                                             Deklaracja dostępności