• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na „Badania radiograficzne spoin sieci ciepłowniczych” znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/19/20

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na „Badania radiograficzne spoin sieci ciepłowniczych”  znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/19/20:

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta”

Załącznik nr 2 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”

Załącznik nr 3 – „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia”

Informacja z otwarcia ofert + oświadczenie dot. grupy kapitałowej

 

Protokół z negocjacji z dn. 30.03.

Baner przekieowujący na strone ciepła systemowego gdzie sie znajdują bajki o czerwonym kapturku