"Sukcesywny demontaż, transport i utylizacja odpadów azbestowo-cementowych wraz z izolacją termiczną z rur ciepłowniczych” - znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/13/20/UE

  • Drukuj

Ogłoszenie wyników postępowania pn.:

"Sukcesywny demontaż, transport i utylizacja odpadów azbestowo-cementowych wraz z izolacją termiczną z rur ciepłowniczych” - znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/13/20/UE

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty