• Logo
 • Ciepło systemowe logo
 • Teraz Polska
 • FAIR PLAY
 • WZOROWA FIRMA
 • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Opłaty za Ciepło

Szanowni Państwo

  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uprzejmie zawiadamia, że:

 • Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4210.13.2023.EŚ
  z dnia 14 czerwca 2023 r. została zatwierdzona nowa „Taryfa dla ciepła”(patrz zakł. Taryfy i cenniki – Taryfa dla Ciepła) dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Rzeszów Sp. z o.o. opublikowana w BIULETYNIE BRANŻOWYM URE – Ciepło z dnia 14 czerwca 2023r. pod poz 327/2023, obowiązująca Odbiorców ciepła (grupa P1, P2, P3) od 1 lipca 2023 r.,

 • Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.135.2022.KTW z dnia 17 marca 2023 r. została zatwierdzona „Taryfa dla ciepła” dla EDISON NEXT POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej opublikowana w BIULETYNIE BRANŻOWYM URE – Ciepło z dnia 17 marca 2023. pod poz. 134/2022, sprostowanie omyłki pisarskiej z dnia 23 marca 2023 pod poz. 145/2023

 • Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRC.4210.19.2023.1262.XXzm2.MGa z dnia 14 kwietnia 2023r. została zatwierdzona zmiana „Taryfy dla ciepła” dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie opublikowana w BIULETYNIE BRANŻOWYM URE - Ciepło  z dnia 14 kwietnia 2023r.  pod poz. 222/2023,

W związku z powyższym:

 • od dnia 01 lipca 2023r. zmianie ulegają, uśrednione ceny za zamówioną moc cieplną, ciepło i nośnik ciepła, ustalone zgodnie z algorytmami uśredniania tych cen w części 4 pkt 2 Taryfy dla ciepła naszego przedsiębiorstwa, które przedstawiono w pkt 2 tabeli.

 • od dnia 01 lipca 2023r.  zmianie ulegają, stawki opłat w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła – dla Odbiorców Grup taryfowych P1, P2, P3

 • od 01 lipca 2023r. zmianie ulegają ceny w zakresie wytwarzania ciepła –
  dla odbiorcy Grupy taryfowej W

 

 

 
Ceny i stawki opłat za ciepło   
   
Lp. RODZAJ OPŁATY Jednostka Ceny/Stawki (netto)

obowiązujące

Ceny/Stawki (netto)

obowiązujące

do 30.06.2023 od 01.07.2023
I.

Uśrednione ceny za zamówioną moc cieplną, ciepło i nośnik ciepła.:

1. Uśredniona cena za zamówioną moc cieplną zł/MW/m-c 12 233,60* 12 247,74*
2. Uśredniona cena za ciepło zł/GJ 84,65* 83,78*
3. Uśredniona cena za nośnik ciepła zł/m3 19,09* 18,85*
II. Stawki opłat za usługę przesyłową .:    
1. dla Odbiorców grupy P1    
  miesięczna rata stawki opłaty stałej zł/MW/m-c 3 411,27 4 263,61**
  stawka opłaty zmiennej zł/GJ  23,08 25,92**
2. dla Odbiorców grupy P2    
  miesięczna rata stawki opłaty stałej zł/MW/m-c 5 371,71 5 953,38**
  stawka opłaty zmiennej zł/GJ 26,57 28,97**
3. dla Odbiorców grupy P3    
  miesięczna rata stawki opłaty stałej zł/MW/m-c 5 942,46 6 059,30**
  stawka opłaty zmiennej zł/GJ 26,73 26,21**
III. Ceny w zakresie wytwarzania ciepła dla Odbiorcy Grupy taryfowej "W" .:    
1. Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW/rok 1 150 633,44  593 545,56
2. Miesięczna rata ceny za zamówioną moc cieplną zł/MW/m-c 95 886,12  49 462,13
3. Cena ciepła zł/GJ 251,74  126,28
4. Cena nośnika ciepła zł/m3 112,80  163,95

*) Ceny uśrednione zgodnie z algorytmami określonymi w części 4 pkt. 2 Taryfy dla MPEC-Rzeszów Sp. z o. o. oraz cen wytwórców ciepła :

 • Fenice Poland Sp. z o.o. zatwierdzona taryfa dla ciepła decyzją Prezesa Urzędu Energetyki Cieplnej Nr OKA.4210.135.2022.KTW  z dnia 17.03.2023 r., (opublikowana w Biuletynie Branżowym URE-Ciepło dnia 17.03.2023 r. poz.134/2023, sprostowanie omyłki pisarskiej z dnia 23 marca 2023 pod poz. 145/2023) obowiązująca od 04.04.2023r.,
  • cena za zamówioną moc cieplną 11 701,99 zł/MW/m-c
  • cena za ciepło 117,40 zł/GJ
  • cena za nośnik ciepła 45,93 zł/m3
 • Od 05 maja 2023r.
  PGE Energia Cieplna S.A.  Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie zatwierdzona zmiana taryfy decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Cieplnej Nr DRE.WRC.4210.19.2023.1262.XXzm2.MGa z dnia  14.04.2023 r., (opublikowana w Biuletynie Branżowym URE-Ciepło dnia 14.04.2023 r. poz.222/2023) obowiązująca od 05.05.2023 r.
  • cena za zamówioną moc cieplną 12 368,59 zł/MW/m-c
  • cena za ciepło 76,34 zł/GJ
  • cena za nośnik ciepła 17,70 zł/m3

 

**) Stawki opłat za usługę przesyłową, zgodnie z nową taryfą dla ciepła MPEC-Rzeszów Sp. z o.o. zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKR.4210.13.2023.EŚ z dnia 14 czerwca 2023 r. (opublikowana w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło dnia 14.06.2023r. poz. 327/2022 obowiązującą od 1 lipca 2023r.

 

© 2021 MPEC-Rzeszów Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone                                             Deklaracja dostępności